Das Team

    Tel.-Nbst. (0228-5402-) E-Mail
       
Generalsekretärin Inga Schäfer 112 schaefer@gwk-bonn.de
       
Vorzimmer Ute Johl 111 johl@gwk-bonn.de
       
Stellvertretende Generalsekretärin Rebekka Kötting 122 koetting@gwk-bonn.de
       
Vorzimmer Silvia Ziefuß 121 ziefuss@gwk-bonn.de
       
Gremiensekretariat Judith Wilke 128 judith.wilke@gwk-bonn.de
       
Referentinnen und Referenten Dr. Karin Andrae 133 andrae@gwk-bonn.de
  Elena Braun 123 braun@gwk-bonn.de
  Dr. Angela Degand 144 degand@gwk-bonn.de
  Michael Huch 139 huch@gwk-bonn.de
  Dr. Philip Mehrtens 134 mehrtens@gwk-bonn.de
  Dr. Ilja Zeitlin 124 zeitlin@gwk-bonn.de
       
Verwaltungsleitung Simone Kleespies 120 kleespies@gwk-bonn.de
       
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter Margareta Kaiser 132 kaiser@gwk-bonn.de
  Ellen Römer 141 roemer@gwk-bonn.de
  Maike Schüller 117 schueller@gwk-bonn.de
  Maria Vahsen 153 vahsen@gwk-bonn.de
  Frank Wilke 151 wilke@gwk-bonn.de
       
Weitere Mitarbeiterinnen und- Mitarbeiter Thomas Huntemann 145 huntemann@gwk-bonn.de
  Bernhard Schlösser 135 schloesser@gwk-bonn.de
  Herbert Sonntag 130 sonntag@gwk-bonn.de